martes, 24 de diciembre de 2013

Olentzero inprimatzeko 2013. Olentzero para imprimir 2013.

Olentzeroren marrazkiak inprimatu eta margoztzeko.
Zorionak hemendik pasatzen zareen guztiori eta urte barri on.Olentzero para imprimir y colorear.
Felicidades a todos los que paséis por aquí y que tengáis un buen año nuevo.martes, 17 de diciembre de 2013

Gabonetako marazkiak 2013. Dibujos navideños 2013.

Utero moduan gabonetako postal batzuk margoztu ditut lagunentzako, marrazkiak egiteko tinta iraunkorra erabili dot eta margozteko urkoloreak eta batzuetan pitt artist pen izeneko rotulkiak. Beste egun batean Olentzerorenak igoko ditut.

Como otros años he dibujado postales de navidad para los amigos. Para hacer estos dibujos he usado tinta permanente y para colorear acuarelas, y en algunos casos rotuladores-pincel pit artist pen, pintura con purpurina y bolis de fantasía que llevan también purpurina. Otro día subiré los dibujos de Olentzero.

jueves, 5 de diciembre de 2013

Kirikiñausi batentzat marrazkiak, eta III. Dibujos para una ericera, y III

Gaurko honegaz amaitutzat emoten ditut kirikiñausieri buruzko atal honek.
Gure kirikiñausiaren neurriak: 3´50m. barruko diametroa, 0´50m. hormaren zabalera eta 0´80 hormaren altuera. Neurri ertainekoa dala esan genezake baina badira askoz handiagoak.
Berrogeita hamar  kirikiñausitik gora daude katalogatuta Bizkaian, gehienak Gorbeia mendiaren magalean. Kirikiñausi hau urte askotan erabili izanda jaietako txosna moduan, eta erabilpen honetara egokitzeko izan ditu konponketa batzuk: harriak masaz hartuta daude eta horma gaina ere zementu masaz estalita dago, baina deigarriena, jaietan datorren jendea euritik babesteko, egin zitzaion aterpea da. Beste garai batzuk ziren eta ez zitzaion asko begiratu kirikiñausiaren jatorrizko eraikina mantentzeari. 

      Gaztainondoaren adar bat udaberriko jantziarekin.                 Una rama de castaño con su "traje" de primavera.

Con esta entrada de hoy doy por terminado este tema de las ericeras.
Las dimensiones de nuestra ericera son: 3´50m. de diámetro interior, 0´50m. la anchura de la pared y 
0´80m. la altura de la pared. Podemos decir que es de unas medidas medianas.
Solo en Bizkaia tenemos más de 50 ericeras catalogadas, la mayoría en las faldas del Gorbeia. Nuestra ericera se ha usado durante muchos años como txozna en las fiestas de la ermita y para este uso ha sido acondicionada, las piedras ahora están unidas con cemento y también en la parte superior tiene una capa para alisar la superficie. Pero lo más llamativo es el sotechado de metal que se puso para proteger a la gente de la lluvia en las fiestas. Eran otros tiempos y no se tuvo muy en cuenta cuidar la construcción original. 

      Gaztainondoaren fruitua eta kirikiñoak udazkenean.  Los frutos del castaño, las castañas, y los erizos en otoño.

Gaztainadiaren desagertzea.
Gure herriko toponimia begiratuz Olabe auzo honetan bertan, Portu baserritik gertu Gaztaiñadia izeneko leku bat dago, bestalde herriko abizenak ikusita Gaztañaga dago besteak beste. Beraz ez da harritzekoa kirikiñausi bat hemen izatea. Inguru guzti hau gaztainadi handi bat izango zen XIX. mendean. Geroztik gaztainondoaren “tinta” eta “Txankroa” gaixotasunak gogor jo zuten, eta oraintsuago pinua eta eukaliptoaren landaketa ugariak gaztainadiak ia desagertu ditu inguruotatik.

San Bartolomeko kirikiñausia Bedaronan ikustaldi gidatu batean.
La ericera de San Bartolome en Bedarona en una visita guiada.

La desaparición del castañar
Revisando la toponimia de nuestro pueblo vemos que en este mismo barrio de Olabe, cerca del caserío Portu un lugar que se conoce por el nombre Gaztañadia, por otro lado tenemos en el pueblo apellidos como Gaztañaga. Por lo tanto no es extraño que tengamos una ericera en este lugar. Todo este entorno sería sin duda un gran bosque de castañas en el siglo XIX. Pocas décadas después las enfermedades del castaño conocidas como “tinta” y “chancro” atacaron severamente los castaños, y ya más actualmente la plantación masiva primero del pino y después del eucalipto hicieron casi desaparecer del todo los castañares de nuestro entorno.

Panelaren lehenengo zirriborroa, gauza batzuk dagoz aldatzeko. Primer borrador del panel, hay que cambiar algunas cosas todavía.


viernes, 15 de noviembre de 2013

Kirikiñausi batentzat marrazkiak, II. Dibujos para una ericera, II.

Batek baino gehiagok aurreko sarrera irakurri eta gero galdetuko eban: zergaitik jaten eben gaztaina bakarrik ia urte osoan? ba erantzuna erraza da: besterik ezer gitxi zegoalako. Ez zan ezagutzen gure herrialdeetan artorik, garirik ogia egiteko, tomaterik, gaur egun lapikokoa egiteko indaba, dilista eta abarrik. Ia guztiak Ameriketatik ekarri ebezan urteak geroago.
---------------------------------------------- 
Más de uno se habrá preguntado tras leer la entrada anterior: ¿pero porque no se comía nada más que castañas durante casi todo el año? Pues la respuesta es tan sencilla como que no había mucho más. Se desconocía el maíz, el trigo para hacer pan, el tomate y la mayoría de los productos que hoy día nos parece que son de siempre. Todos estos alimentos llegaron de América varios años después.

Paneleko marrazki handiena, kirikiñoak biltzen. Dibujo principal del panel donde vemos la recogida de los erizos.

“Kirikiñausiaren” tamaina gaztainadiak zuen garrantziaren araberakoa izaten zen: diametroa metro bi izatetik, batzuetan, zortzi metro edo gehiago izatera hel zitekeen. Gehienek atetxo bat zuten sartzeko, baina ez beti. Estalkirik, ostera, ez zuten inoiz izaten. BILTEGI HAUEK, GURE ONDARE ETNOGRAFIKOAREN BENETAKO MONUMENTUAK DIRA.
------------------------------------------------------
El tamaño de la ericera era proporcional al castañar en el que estaba situado: de 2 metros de diámetro hasta 8 metros o más en algunos pocos casos. La mayoría tenían una puerta de paso pero no siempre. Sin embargo ninguno tenía tapadera. Estos “almacenes” son verdaderos monumentos de nuestro patrimonio etnográfico.

Basurdeak kirikiñausira sartu nahian. Jabalís queriendo entrar a la ericera.

Basurdeek, txerriek eta abarrek ezin zituzten “kirikiñausiko” gaztainak jan. Han kirikiñoak, bi hilabete egoten ziren gutxienez, ukitu gabe. Denboraz, beratu eta egostuz kirikiño barruko gaztainak tratamendu berezi bat hartzen zuten. Kirikiñausitik atera eta buru lodikote bat zuen esku-bara berezi baten kolpe arin batez edo zapalduz erraz ateratzen zen gaztaina. Gaztainak heldu egiten ziren, eta guzti honi esker gaztainek gehiago irauten zuten harrak eta lizunak jan gabe. Hori garrantzitsua zen, urtean sei edo zazpi hilabetetan eguneroko janaria ia bakarra izango zen eta.
-------------------------------------------
Los jabalíes, cerdos y otros animales no podían comerse las castañas de la ericera. Allá los erizos permanecían como mínimo un par de meses sin que nadie los alterase. Con el tiempo se fermentaban y las castañas en el interior de los erizos recibían un tratamiento especial. Se sacaban entonces de la ericera y con un rastrillo especial, de cabeza más grande y pesada, se golpeaban o también pisándolas, los erizos liberaban así las castañas de su interior. Las castañas maduraban, y tras todo el proceso duraban más tiempo sin ser atacadas por larvas, gusanos, hongos y humedades. Esto era importante sabiendo que durante 6 o 7 meses seria casi el único alimento.

Tamaina handiko kirikiñausi bat Gorbeiako magalean (argazkia Deia.com) 
Una ericera de grandes dimensiones en las faldas del monte gorbea (foto de Deia.com) 

Gehiago Hurrengo sarreran
------------------------------------
Más en la siguiente entrada.

viernes, 1 de noviembre de 2013

Kirikiñausi batentzat marrazkiak I. Dibujos para una ericera I.

Orain pare bat hurte moduan karobiaren panelagaz oraingoan udaletxeak kirikiñausi batentzat panel bat egiteko eskatu dozt. Kirikiñausia Bedaronan daukagu eta hainbat hurtetan zer dan be ez dogu zihur jakin.
Kirikiñoa, danok dakigun modura, ugaztun bat da, baina kaztainen kanpoko azala be horrela deitzen da animaliagaz daukan itxuragaitik, bere arantzakin.
Kirikiñausia gaztainen gordeleku bat zan, bertan fruituak beratu eta egostuz tratamentu berezi bat hartzen eben luzaroan egoki mantentzeko.
Orain gutxira arte, gure mendi bizkarretan, 600 metro inguruko altueraraino, haritzak eta gaztainadiak ziren nagusi.
Mende askotan zehar eta XX. mendearen lehenengo hamarkadak arte, gaztaina oinarrizko elikagaia izan zen, nekazarien etxeetan batez ere.
Gure herrietako zaharrenek horrela kontatzen zuten: “aberatsek, afarian, salda edo beste janari bat hartzen zuten gaztainak jan baino lehen; pobreek, ostera, gehienetan gaztainak baino ez”. Gaur egun egosita eta gehien bat danbolinean erreta jaten bada ere, orduan ogia, lapikokoa, eta abar egiteko erabiltzen zen gaztaina.Goian ikusten dogu kirikiñausiaren zirriborroa, eta beherago kaztainondoaren hostoa eta kirikiñoak batzeko erabiltzen ziren zenbait tresna. Arriba vemos el boceto de la ericera y más abajo una hoja de castaño y las herramientas que se usaban para recoger los erizos.

Como hace un par de años con el calero he recibido de parte del ayuntamiento la labor de preparar otro panel informativo para una ericera que tenemos en el pueblo.
El erizo, como todos sabemos es un mamífero pero la cubierta de las castañas cuando están en el árbol a punto de madurar también se llama así por su parecido con el animal, con sus púas.
La ericera era básicamente un almacén donde conservar las castañas dentro de sus erizos. Con el tiempo se fermentaban y cogían un tratamiento especial que las hacia fuertes contra la humedad, las larvas y los hongos.
Hasta hace poco en nuestros montes hasta una altitud de unos 600 metros el roble y el castaño eran muy abundantes.
Durante muchos siglos y hasta las primeras décadas del siglo XX la castaña era un alimento básico, sobre todo en los caseríos.
Los más ancianos de nuestros pueblos así lo contaban: "Las familias adineradas y en las ciudades para cenar tomaban caldo u otros alimentos antes que castañas; los más pobres y en los caseríos, casi siempre solo castañas".
Hoy en día se consumen en temporada, cocidas o asadas pero entonces se hacia una especie de pan tosco y se cocinaba como si fuera la legumbre de hoy día.
Gaztainondoaren enborra bihurrituz joaten da zuhaitza zahartu ala. El tronco del castaño se va retorciendo según pasan los años.

Gaztainak eta beste zenbait fruitu Urrian biltzen ziren, eta horrexegatik esaten zitzaion hil horri “Bildilla”, “bildu”tik eta “illa”tik. Kirikiñoak bere kontura erortzen hasi orduko kakoarekin adarrak jaitsiz eta pertika luze batez jo eta kirikiñoak xistera edo zardiko baten jasotzen ziren. Arantzekin eskuetan minik ez hartzeko, “Ugelexue” edo “Txubelexue” izenaz ezaguturiko pintzak erabiltzen zituzten.
Kirikiñausiak, gaztainadian bertan, harriak bilduz eta masa barik egindako horma biribilean jartzen ziren, gutxi gorabehera metro eta erdiko altuerako biltegia osatuz. Biribilaren barruan kirikiñoak uzten ziren. Herri batzuetan “Kirikiñausie” izenaz ezagutzen ziren, beste batzuetan “Kirikiño esie” izenaz.

Las castañas y otros frutos se recogían en Octubre, por eso a este mes se le llamaba en euskera Bildilla, de bildu (recoger o reunir) e illa (mes). Antes de que los erizos empezasen a caer por su cuenta, bajando las ramas con un gancho y vareando con una larga vara, se recogían los erizos en un contenedor de mimbre. Para no dañarse las manos con las espinas de los erizos se usaban unas pinzas, en euskera ugelexue.
Las ericeras estaban situadas en el mismo castañar y estaban construidas formando un circulo con piedras y sin usar masa para unirlas, tenían una pared de más o menos 1,50 metros de alto. Dentro del circulo se amontonaban los erizos. En euskera se llamaban kirikiñausi (cercado de erizo).

Gehiago hurrengo sarreran.
----------------------------
Más en la próxima entrada.sábado, 26 de octubre de 2013

Baserrietako irudiak. Escenas del caserío vasco.

Ardi artiletik haria egitea, beste baserrietako lan bat gure amamak egiten ebena.


La hilandera. Esta labor de sacar manualmente hilo de la lana de oveja la hacían normalmente nuestras abuelas.

sábado, 19 de octubre de 2013

Baserriko irudiak. Escenas del caserio.

Gure baserrietako ohiko eginbeharra zan: artoa garandu, uda-partean etartean egiten zan eta neguan eskatzean sutondoan kontuak esanaz.

Una labor muy cotidiana que se hacia en nuestros caseríos: desgranar el maíz. Esta labor se hacia en familia, en verano en el portal del caserío y en invierno en la cocina junto la chimenea, contando historias. 


sábado, 12 de octubre de 2013

Buruz behera marraztu. Dibujar boca abajo. Art Attack.

Hobeto marrazteko trikimailu bat da hau, marrazkia buruz behera ipinitakoan gure burmuina engainatu egiten dogu, orain ez ditu esagutzen berarentzat hain ohiko diran gauzak. Marraztu nahi dozuna buruz behera ipini eta holan marraztu. zigur hobeto urtengo dauela marrazkiak zuzenetara marraztuta baino. Nik askotan erabili dot teknika hau erretratuetan emaitza honagaz.


Este es un truco muy antiguo y efectivo para dibujar mejor y también para aprender a dibujar, hasta los falsificadores de firmas lo han empleado desde siempre. Girar el dibujo que quieras copiar y dibujarlo boca abajo. Yo lo uso a veces para dibujar retratos, y funciona. Es también recomendado por Betty Edwards en su libro "Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro", es una manera de poner en un  aprieto a nuestro cerebro que ya no reconoce las cosas que le son cotidianas, y para las que tiene un sistema de símbolos.

martes, 8 de octubre de 2013

Baserriko irudiak. Escenas del caserío vasco.

Baserriko irudi hau marrazten nagoala hiru neskato hurreratu ziran zer egiten nagoan ikusteko eta isil isilik egon ziran liluratuta egiten neban marrazkiaz. Amaitu nebanean euretariko batek esan ebanak denporak zelan aldatzen dagozan erakusten dau: "Zelako irudi polita, internetetik ateratakoa emoten dau". Neure barrurako pentsau neban orain dala urte gitxi beste hau esango ebala neskatoak: " Zelako irudi polita ipuin bateko edo liburu bateko marrazkia emoten dau.


Dibujando esta escena se me acercaron tres niñas y se mantuvieron calladitas y con los ojos bien abiertos mirando maravilladas como dibujaba. Cuando termine una de ella hizo un comentario que deja bien claro lo que está cambiando todo en pocos años: "Que dibujo más bonito, parece sacado de internet". Para mí mismo pensé en seguida que hace pocos años hubiese dicho: "Que dibujo más bonito parece sacado de un cuento o de un libro".


martes, 24 de septiembre de 2013

Lantzean behin Zentangleak. De vez en cuando un Zentangle.

Ez nik nahiko neukan beste, denpora faltagaitik, baina lantzean behin jarraitzen dot Zentangleak marrazten ikusten dozuen modura.

Hemen txoriak, Ikusten dituzu?                                                             Aquí pajaritos, ¿los ves?

Euskal marrazkiekin bat.                                                                     Una de motivos vascos.


Moleskineren tapan.                                                      Contratapa del Moleskine pequeñito.


Beste kuaderno baten tapa.                                           Contratapa de cuaderno Clairefontaine.

Aunque no tanto como quisiera, por falta de tiempo, pero de vez en cuando sigo dibujando Zentangles como podéis ver. 


jueves, 19 de septiembre de 2013

Erretratuak lagun batentzako. Retratos de encargo.

Lagun bateri oparitzeko nire alabarentzat egindako erretratuak, An Affair to Remember pelikulako irudia, Gary Grant eta Deborah Kerr ikusten ditugu bertan.
Ikatziria eta arkatza. 40x20.

Deborahren aurpegia lantzen.                                                 Trabajando en el retrato de Deborah.


Lana amaituta.                                      Los retratos terminados.

Mi hija quería un regalo especial para una amiga y me ha encargado dibujar los retratos de Gary Grant y Deborah Kerr de un fotograma de la película Tu y Yo que tanto le gusta a su amiga.
Carboncillo y lápiz de grafito. 40x20 aprox.


martes, 10 de septiembre de 2013

Sakontasuna zure marrazkietan. Dibujar con profundidad. Art attack.

Zelan lortu zure marrazkietan sakontasun itxura?
Bideo honetan aholku batzuk hori lortzen ikasteko zure marrazkietan.


¿Como conseguir esa sensación de profundidad en tus dibujos?
En el vídeo algunos consejos útiles de como dibujar usando el punto de fuga.


viernes, 6 de septiembre de 2013

Udako beste marrazki batzuk. Otros dibujos del verano.

Oporretan egindako beste marrazki batzuk.

Oilo kortaBaurdoko baserrian.                                            Gallinero en el caserio de Baurdo.

Kortako atea baserrian, orain ez dago barruan abererik Puerta de la cuadra en el caserio, aunque ya no hay ganado dentro.

Baserri atzean ortuan tomateak.                                           Tomates en la huerta del caserio.

Madeirako jaki gogokoenak gogoratzen etxean. Recordando la comida que más me gusto de Madeira, ya en casa.

Algunos dibujos más de las vacaciones que ya han pasado.

miércoles, 28 de agosto de 2013

Madeiratik ibilitako margolariak. Pintores que pasaron por Madeira.

Madeiran egondako egunetan margolan eta marrazki asko ikusi ditut non nahi. Lehenengo egon ginan hotelean pasabide, gelatan eta jatetxeko menuetako liburuxka ezbardinetan Ivonne Caspanniren zenbat nahi akuarelen edertasunak harrituta itxi ninduan, margolari honeri buruz ezer gitxi gehiago jakin izan dot harrezkero, 1984-85 urteetan behintzat Madeiran egin zituen lan asko, gehienak lora eta landaren akuarela izugarriak. 
Gero kalean, ardao bodegatan eta inguruko eleizatan Max Römer (1878-1960) margolariaren margolan eta marrazki pila bat ikusi ditut, margolari alemaniar honek 40 urte emon zituen Madeiran.
Azkenean Ella Du Caneren margolan bat ikusi dot, artista honek bere arreba Florencerekin batera The Flowers and Gardens of Madeira liburua idatzi eta ilustrau eben besteak beste, berari buruz gehiago jakiteko eta lan batzuk ikusteko Artimañas bloggeko sarrera honetan.

Yvonne Caspanni 1985.
Nik aurreko sarreran egindako eraikin berbera. 
El mismo edificio que pinte y podéis ver en la entrada anterior.

Ivonne Caspanni 1984.


Max Römer
Azulejuz egindako erreprodukzioa horma haundi baten.
Reproducción con azulejos en una pared de la calle.

Akuarelan ikusten dogun iturria gaur egun, goikaldeko borobila falta da. 
Foto actual de la fuente que vemos en la acuarela, vemos que le falta el cilindro o esfera en la parte superior.

En los días que estuve en Madeira pude ver innumerables dibujos y pinturas. Nada mas llegar me quede sorprendido de la belleza de las acuarelas que decoraban el hotel, por los pasillos, habitaciones y hasta en los varios libritos de los menús del restaurante, son obra de la pintora Yvvone Casanni de la que no he podido averiguar más, solo que estuvo en la isla en los años 1984 y 85 ya que he visto varias acuarelas suyas, sobre todo de flores y plantas, con estas fechas.
Ya en la calle las obras del pintor alemán Max Römer (1878- 1960) están por todas partes, bodegas de vino, iglesias y en paredes azulejadas de edificios. Este pintor estuvo en la isla 40 años.
Por ultimo vi una acuarela de la pintora Ella Du Cane esta artista y su hermana Florence escribieron e ilustraron el libro The Flowers and Gardens of Madeira entre otros. Podéis ver más sobre ella y pinturas de Canarias en el blogg Artimañas de José Garrido.
jueves, 22 de agosto de 2013

Aste bete Madeiran. Una semana en Madeira.

Aste betean Madeirako uhartean egin ditudan marrazkiak, ez dira nik nahi izan nituan guztiak, ikuspegi zoragariak ditu paraje onek batez be Levadatako ibilbideetan, baina familiagaz bidaiatzean arratsaldean berandu eurak igerilekuan zegozan bitartean egin ahal nituan bakarrik.

Hotelaren jatorrizko eraikina Quinta bat izandakoa gure gelako terrazatik ikusita. 
Edificio de origen del hotel que fue una Quinta. Desde la terraza de nuestra habitación.

Funchaleko kaia inguruan.                                                          En el paseo marítimo de Funchal.

 Paradisuko hegaztia izena daukan lorea, oso ugaria da Madeiran, igerileku ondoko lora-lekuan.
Ave del paraíso una planta muy común en Madeira, en el jardín de la piscina.

 Igerileku handitik hotelaren ikuspegia.      Vista del complejo hotelero con su ascensor, desde la piscina grande.

Amaitu bako marrazkia Rua de penha da frança kaleko eliza. Dibujo inacabado de una iglesia en la Rua de penha da frança.

Dibujos de una semana de vacaciones en la isla portuguesa de Madeira. No son los lugares que me hubiese gustado dibujar, porque este lugar es un paraíso con esplendidos paisajes que vimos sobre todo en los paseos de las Levadas. Pero es lo que hay, al viajar con la familia uno muchas veces no puede ponerse a dibujar donde quisiera. Aprovechaba los momentos de la tarde después de un chapuzón en la piscina, me ponía a dibujar cerca del lugar mientras la familia seguía en la piscina o al sol.

jueves, 8 de agosto de 2013

Zuhaitak ilargipean. Árboles a la luz de la luna. Art attack.

Kartulina urdinean klariona zuriaz eta ikatz-ziriaz egindako marrazkia. Oso erraza da egiten, bideoa ikusi eta saiatu zaitez.


Dibujo realizado sobre cartulina azul con tiza blanca y carboncillo. Es muy fácil, mira el vídeo y prueba a hacerlo.


domingo, 21 de julio de 2013

Pastelakin egindako ikuspegi bat. Paisaje con pasteles.

Marrazki barriak egiteko denpora barik nabilenez, barriro, horain dala 8 urte egindako ikuspegi bat. 
30x40 pastelakin kartoi zurian.


Como sigo sin tiempo libre, por motivos de trabajo, no puedo hacer nuevos dibujos, ya sabéis  lo 1º es el trabajo, sobre todo en los tiempos que corren. Subo este paisaje que pinte hace 8 años.
30x40 pasteles sobre catón blanco.

domingo, 14 de julio de 2013

Nire lehenengo ispilua. Mi primer espejo.

Marrazki barriak egiteko denpora faltan nabilenez aspalditik, antxinako bat ipiniko dot.
30 urte inguru ditu gaur aurkezten dodan espilu honek. San Fernando, Cadizeko herrian hasi nintzan berau egiten. Garai haretan oso modan egoen soldadutzan espiluak egitearena eta bertan ikasi neban nik be. Lan handia zeukan eta erdi eginda neukala etxera etorteko aukera sortu zan 4 edo 5 egunerako “permiso”az eta petatean sartu erropa artean eta han ekarri neban trenetan bidai luze baten ondoren. Soldadutza amaitu ondoren etxean amaitu neban espilua.


Como llevo muchos días que no dibujo por falta de tiempo hoy tirare del archivo de imágenes antiguas.
Este espejo fue el primero que hice y con el que aprendí la técnica,  de esto hace como unos 30 años ya que fue estando en la mili en San Fernando (Cádiz). Estaba entonces muy de moda en la mili hacer espejos con silueta, como también estaba de moda esta imagen del rostro de Jesús que llevaba escrito el lema "Se busca". Este espejo resulto ser muy laborioso por el tamaño que tiene (42x52) y por la infinidad de líneas que lleva. Resulto que al de unos días trabajando con el, y ya un poco cansado, se me presento la oportunidad de venir a casa con un permiso de 4 o 5 días y sin pensármelo más lo metí en el gran petate, entre ropa sucia, que todos los que iban a casa llevaban, y lo traje después de un largo viaje en trenes. Después de la mili lo termine en casa.
Para ver más espejos buscar a la derecha la etiqueta Espejos con silueta.